Sparring på internationalt niveau vejede tungt ved valget af netværk

Efter syv år i Singapore, Kina og USA fandt medlem af direktionen i GEA Process Engineering Niels Erik Olsen et netværk med deltagere, han kan sparre med.

”Jeg spurgte mig selv om, hvad jeg ville kunne bidrage med, og hvad jeg kunne få ud af det. Det var vigtigt for mig, at i hvert fald en del af virksomhederne havde et internationalt spænd, så der var nogen at dele vores globale udfordringer med.”

Sådan forklarer Executive Vice President i GEA Process Engineering Niels Erik Olsen sine overvejelser, inden han valgte at gå med i CfLs Netværk for Fag- og Funktionsdirektører. I dag har han været medlem i et år.

International erfaring

Niels Erik Olsen kom selv til netværket med næsten 20 års erfaring fra ledende stillinger i GEA Group – herunder i Niro A/S og GEA Process Engineering. Fra 1995 til 2002 arbejdede han i udlandet – som salgschef i GEA Niro i Singapore, derefter som direktør i GEA Process Engineering i Kina og endelig som divisionsdirektør i Niro Inc. i USA.

Det var med andre ord ud fra en betydelig international erfaring, at han valgte Netværket for Fag- og Funktionsdirektører.

”Jeg kunne genkende noget af det samme hos nogle af de øvrige deltagere, og andre af dem var måske på vej til udlandet, så både jeg og de øvrige kunne få noget ud af de fælles internationale erfaringer. Det kunne f.eks. være, at andre f.eks. havde brug for mine erfaringer fra Kina.”

Flere brancher, flere muligheder

Niels Erik Olsen understreger, at det ved valget af netværk også er vigtigt at finde sammen med mennesker, der har erfaringer fra andre brancher end den, man selv kommer fra.
 
”Hvis man sidder i en gruppe med udelukkende industrifolk, er der en tendens til, at man finder på de samme løsningsmodeller. Vi taler samme sprog, og hvis vi eksempelvis  er mange ingeniører, er vi tilbøjelige til at overse alternative muligheder. Tilsvarende problemer har man vel også i andre brancher.”

”Derfor er det vigtigt at blive udfordret på, hvilket mind-set man har, og hvilke løsningsmodeller man anvender på forskellige ting. Jeg mener bestemt, at industriens direktører kan blive inspireret af een fra f.eks. forsikringsbranchen – og omvendt. Hver branche har sine stærke og sine svage sider, og det bliver ret klart for een, når man diskuterer problemstillinger og udveksler meninger om, hvad der kan være rigtigt eller forkert i de forskellige brancher. Her kan man finde forståelse for branchernes forskellighed og anderledes måder at løse tingene på. Det er også her, det går op for een, om man har ret eller uret i dét, som man troede var den eneste løsning på ens udfordringer – og det er ganske sundt.”

Krisens udfordringer på bordet

Da Niels Erik Olsen blev medlem af netværket var den globale krise på sit hidtil højeste, og emnerne, som blev diskuteret, var helt klart, hvordan deltagerne håndterede restruktureringer og forandringsledelse i den forbindelse. Både han og mange af de andre havde store udfordringer på grund af krisen, og derfor var det en hjælp at kunne sparre omkring de højaktuelle problemstillinger.

”Nu, hvor vi befinder os på bagkanten af krisen, er det globaliseringsvinklen, der har fået et ekstra gear. Desuden har der været nogle meget personlige aspekter til drøftelse i netværket, fordi der er nogen, der har mistet deres job som følge af krisen. De er fortsat med i netværket, og der får vi jo helt ind på livet, hvordan man håndterer den slags situationer, og hvordan man kommer videre.”

Altid brug for netværk

Niels Erik Olsen er sikker på, at der altid vil være brug for netværk – ikke kun i krisetider. Han mener, der altid vil være ledelsesmæssige udfordringer, fordi det er de færreste mennesker, der er fødte ledere med alle de rigtige kompetencer i generne.

”En krise er en voldsomt udfordrende situation, men en vækstperiode er bestemt også en stor udfordring. Vi var før krisen i en situation, hvor det var svært at finde de rigtige kompetencer og tilstrækkelige ressourcer i Danmark. Vi oplevede en midlertidig lettelse som følge af krisen, men den situation er der allerede igen. Vi må altså i stedet finde ressourcerne i udlandet – og enten flytte produktionen dertil eller prøve at tiltrække ressourcer og viden til Danmark – en situation, som vi også drøfter i netværket,” siger Niels Erik Olsen.

GEA Groups danske islæt

GEA Process Engineering i Danmark var tidligere kendt som Niro eller Niro Atomizer. I dag er brandnavnet GEA Niro. GEA Process Engineering er et af fem segmenter i GEA gruppen, som er listet på børsen i Frankfurt. Hovedkvarteret for Process Engineering ligger i Søborg og har 450 ansatte. Desuden er der en afdeling i Skanderborg med ca. 100 medarbejdere. Hele segmentet har internationalt omkring 40 virksomheder med ca. 4500 ansatte og en omsætning på knap 9 mia. danske kroner.

Den dansk-udviklede Niro teknologi anvendes til spraytørring af alle mulige emner. Spraytørring anvendes bl.a. til fremstilling af mælkepulver, kaffepulver, pulver til farmaceutiske piller eller polymer pulver, som anvendes til plast i biler, pc’er, mobiltelefoner eller elartikler.