G4S pejler udelukkende efter strategien

Når danske ledere træffer beslutninger af afgørende betydning, spiller virksomhedsstrategien oftest kun en rolle på direktionsgangen.

Virksomheden G4S arbejder med at omsætte strategien til praksis, så den ligger på rygraden hos alle medarbejdere og bruges som beslutningsgrundlag i hverdagen. Denne metode skal også lette implementeringen af en helt ny strategi, der vender op og ned på virksomhedens egen produktforståelse.

CfL har gennemført en Indikator om, hvordan ledere træffer beslutninger med betydelige konsekvenser for virksomheden. En af hovedkonklusionerne er, at virksomhedsstrategien kun spiller en mindre rolle. Ledere tager nemlig primært beslut-ninger på baggrund af egne erfaringer og faglig viden.

Dette resultat rejser spørgsmålet om, hvorvidt strategien er blevet oversat, så alle medarbejdere forstår, hvad den betyder for deres arbejde, og om strategien er blevet kommunikeret bredt ud, så lederne kan bruge den som pejlemærke, når de træffer beslutninger.

I den forbindelse er det afgørende at inddrage medarbejderne i strategiarbejdet, så det er tydeligt, hvilke overvejelser der ligger bag strategien. Samtidig er det vigtigt at være eksplicit i sine fravalg, da det også tydeligt markerer over for medarbejderne, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig. 

Strategi der er til at forstå

At det er vigtigt, at strategien kommunikeres klart, så medarbejderne kan relatere den til deres arbejdssituation, ved G4S. Virksomheden har 610.000 medarbejdere i 110 lande og er i øjeblikket i gang med at implementere en helt ny strategi for, hvordan salgsindsatsen og gennemførelsen af den skal foregå. 

”Frem for at tænke i enkeltprodukter taler vi i fremtiden om komplekse sikkerhedsløsninger. Det betyder, at medarbejderne ud fra kundernes konkrete problemstillinger skal sammensætte lige netop den sikkerhedsløsning, der dækker kundens behov via forskellige services og produkter. Det er for mange en helt ny måde at tænke på. Her vil strategien blive det gennemgående pejlemærke, og vi vil få behov for sparring på tværs af landegrænser,” siger Peter Agergaard, der er regional HR-direktør for Nord- og Vesteuropa i G4S og fortsætter:

”Strategien kan nemt blive højtflyvende og uhåndgribelig, men vi fokuserer hele tiden på at få fortalt medarbejderne, hvad den betyder for deres daglige opgaver. På den måde kommer strategien til at sidde på rygraden, og medarbejderne kan bruge den intuitivt i hverdagen.”

Uafklarede, interne forhold spænder ben

Et andet opsigtsvækkende resultat i Indikatoren er, at 61 procent af lederne svarer, at uafklarede, interne forhold ofte er en hindring i beslutningsprocessen. Peter Agergaard mener dog, at der skal sættes ind andre steder for at fremme beslutninger.  

”Jeg tror, at de uafklarede forhold kan gå hen og blive en dårlig undskyldning. Som jeg ser det, er det vigtigt at implementere strategien og beslutte at gøre den håndgribelig. Man skal tage sig tid til at oversætte den til hverdagseksempler sammen med medarbejderne, så det står klart, hvad der forventes af dem, og hvilke ting der er væsentlige for organisationen. Kun ved at oversætte, så alle forstår, er det muligt at ændre adfærd og arbejdsgange,” fastslår Peter Agergaard. 

Sparring fremmer beslutningsprocessen

Indikatoren viser også, at under halvdelen af de adspurgte ledere tager deres le-derkolleger med på råd for at kvalificere vigtige beslutninger. I stedet vælger de at drøfte pro-blemstillingen med deres medarbejdere. Hos G4S er ledersparring et væsentligt element, når beslutninger skal tages. 

”Det er min klare opfattelse, at det motiverer til implementering af de strategiske beslutninger, når alle ledere involveres i beslutningsprocessen. Jeg har ti HR-direktører, der referer til mig, og vi henter sparring hos hinanden. Samtidig taler jeg ofte med kolleger på samme ledelsesniveau som mig selv eller højere oppe, og her er ofte tale om ledere fra andre lande, da der ikke er så mange i Danmark. Hos os spiller sparring med lederkolleger derfor en stor rolle og er med til at kvalificere vores beslutninger,” slutter Peter Agergaard.

 

Fakta om G4S: G4S har cirka 30.000 medarbejdere i Nord- og Vesteuropa og 610.000 på verdensplan. Det gør dem til verdens næststørste private virksomhed. Virksomhedens vision for 2010 er at have en omsætning på 10 milliarder pund og genere et overskud på 700 millioner pund. I 2012 skal 50 procent af omsætningen komme fra komplekse sikkerhedsløsninger, der både omfatter redning og sikkerhed (security solutions). Desuden satser virksomheden på at have en million medarbejdere i 2010.