Præsterer jeres ledere fra dag ét?

Ledere skal kunne træffe beslutninger for at skabe resultater, og det gælder, uanset hvilket niveau de er på.

Når jeres ledere rykker til et nyt lederjob, er det derfor vigtigt, at din virksomhed er i stand til at ruste dem til at varetage lederrollen. 

Lykkes det, skyder din virksomhed en effektiv og ofte økonomisk fordelagtig genvej til at udvikle ledere, der får succes i jobbet og allerede har stort kendskab til din organisation.

Med værktøjet Decision Dynamics Decision Styles får din virksomhed et præcist billede af de enkelte lederes beslutningsstile og -vaner. Det giver overblik over, hvilke vaner lederne skal ændre, og hvilke beslutningskompetencer de skal udvikle for at præstere i forskellige lederjobs på forskellige niveauer i virksomheden.

Dermed sikrer Decision Dynamics Decision Styles ikke alene, at lederne har de rette kompetencer til at præstere i en ny rolle med mere komplekse beslutninger på et højere ledelsesniveau. Det hjælper også dine nye ledere godt på vej mod hurtig succes.