Udvikling af lederens strategiske kompetencer gavner hele virksomheden

Marketingchefen hos Home kom hjem med input til udvikling af et igangværende strategiprojekt, da han deltog i CfLs helhedsorienterede udviklingsforløb Strategisk Lederskab.

På det hårdt prøvede ejendomsmarked gælder det om at udvikle sig hele tiden. Hos landets bedst kendte ejendomsmæglerkæde Home har marketingchefen hentet input til det igangværende strategiske arbejde i virksomheden gennem deltagelse i udviklingsforløbet Strategisk Lederskab. Forløbet har et helhedsorienteret fokus på individet, hvor udviklingen af lederen og udviklingen af virksomheden er to sider af samme sag. Derfor er investeringen i udviklingen af den erfarne og ambitiøse leder også en investering i virksomhedens fremtid.

Bekræftelse og nyt input

Da Hans Trautner hos Home begyndte på Strategisk Lederskab havde han ansvaret for salg og marketing samt uddannelsen internt i ejendomsmæglerkæden, og han ledede den gang en afdeling med otte medarbejdere.

”Vi var på det tidspunkt i gang med en strategiproces, ”Home i et strategisk perspektiv”, der blandt andet handler om alt det, der sker på Internettet, og om hvordan det påvirker os og forretningsstrukturen. Jeg fik undervejs i forløbet bekræftet, at den måde, vi har arbejdet med strategiprocesser - og fortsat gør det – er den rigtige. De modeller, jeg blev præsenteret for på udviklingsforløbet, er faktisk dem, vi arbejder med i det daglige.”

”Men jeg fik også inspiration til et strategisk udviklingsprojekt, som jeg var i gang med på det tidspunkt. Jeg fik masser af input til, hvordan vi strategisk skal positionere Home i boligmarkedet. Konkret blev Homes fremtidige forretningsstruktur diskuteret – herunder fordele og ulemper ved et evt. kundecenter og ved evt. færre forretninger i storbyerne. Vi diskuterede desuden en ny og åben honorarmodel. Endelig havde vi lanceringen af et nyt produkt ”Min flyttepris” på dagsordenen,” fortæller Hans Trautner.

Det personlige udbytte

Det helhedsorienterede forløb betød også meget for udviklingen af Hans Trautner som leder. Ud over arbejdet med det strategiske og forretningsmæssige gav det de stort udbytte at være sammen med andre erfarne ledere:

”Jeg har under forløbet lært noget om mig selv som person, og hvordan jeg virker som leder. Jeg har fået indsigt i, hvordan jeg fungerer i grupper og som enkelt person. Det fører én til en erkendelse af, hvad der er ens styrker og svagheder, og hvad jeg skal arbejde med. Desuden har jeg fået nogle rigtig gode redskaber med mig, som jeg kan arbejde med i den marketinggruppe, som jeg leder i dag. Det gør, at jeg ved, hvordan jeg involverer mine medarbejdere, opstiller målene for fremtiden eller f.eks. håndterer konflikter.”

Lærerig stamgruppe

Hans Trautner mener, det er vigtigt for deltagerne på forhånd at være klar over, hvad det er du som deltager gerne vil have ud af udviklingsforløbet. Det kan der nok være forskellige holdninger til i de stamgrupper, som deltagerne bliver opdelt i. Men udbyttet er stort af mødet med andre ledere fra meget forskellige private eller offentlige virksomheder.

”Du kommer utrolig tæt på de andre ledere, som deltager. I min stamgruppe var vi fire personer. Ud over at få en masse input og sparring ud af det, fik jeg et andet og meget positivt indtryk af den måde lederne i den offentlige sektor arbejder på. De har nogle meget komplekse organisationer, hvor de arbejder meget målrettet strategisk. Det var ikke det billede, jeg havde af den offentlige sektor, inden jeg begyndte på Strategisk Lederskab”, siger marketingchefen.

Fakta om:

Home er landets mest kendte ejendomsmæglerkæde og omsætter boliger til en værdi af 20-30 mia. kroner årligt. Kæden har godt 800 ansatte, hvoraf en stor del er statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer. Kæden er bygget op som en franchisekæde med knap 100 franchisetagere, der driver sammenlagt godt 160 forretninger landet over.


Hans Trautner er uddannet cand. merc. i afsætning fra Handelshøjskolen i Århus i 1985. Siden 2000 ansat i Home som marketingchef. Inden han kom til Home har han været ansat i Arla og i Hummel.