Spot ikke kun talenterne...spot deres vaner

I arbejdet med talentudvikling er det ikke kun afgørende at udpege de talentfulde talenter.

Afgørende er ligeledes at fokusere på udviklingen af de rigtige færdigheder – de færdigheder som er bestemmende for succes. Men hvordan spotter man egentlig de færdigheder? Og hvilke færdigheder taler vi om?

Afgørende for, om ledertalenter får succes, når de går fra et niveau til et andet i Leadership Pipeline, er deres evne til at forandre beslutningsvaner. Hver dag er ledere på alle niveauer i pipelinen involveret i et utal af beslutninger. For eksempel når ledere udveksler information med andre, gennemgår data, får nye ideer eller evaluerer alternativer, anvender de nogle af de kerneelementer, som er afgørende for deres beslutningsvaner. Ledernes måde at indgå i beslutningerne på skal imidlertid variere fra niveau til niveau.

Som mellemleder er opgaven at få en services ud over rampen med det formål at løse problemstillinger på stedet. Her er handling vigtigt. På et højere ledelsesniveau består beslutningen i højere grad af at afgøre hvilke services der skal sælges, og ikke mindst hvordan de skal udvikles. Her er der fokus på analyser og refleksion. Et skift i ledelsesniveau kræver med andre ord et nyt fokus hvor nye færdigheder skal tillæres og gamle færdigheder skal aflæres.

Til højre kan du læse mere om de fire beslutningsvaner, som afdækkes ved hjælp af værktøjet Decision Styles.

Uanset niveau skal ledere beherske alle fire beslutningsvaner - bare ikke i samme omfang. Mellemlederen som holder fast i den besluttende stil på de højere ledelsesniveauer får med andre ord ikke samme succes, som de leder, der forstår at udvikle deres vaner f.eks. imod den mere integrerede stil.

Decision Styles bruger I således ikke kun til at spotte talenter, men også til at målrette det enkelte talents udvikling af de rigtige færdigheder.

Decision Styles fire beslutningsvaner:

Den Besluttende stil

Fokuseret og handlingsorienteret.
Den Beslutsomme stil rykker hurtigt og lægger megen vægt på effektivitet og på at tingene kan lade sig gøre i praksis. Folk, som bruger denne stil hyppigt, opfattes i almindelighed som hurtigt-tænkende, produktive og pålidelige. Når folk er i den Beslutsomme stil, ønsker de normalt at træffe beslutninger, omsætte dem til handling og så gå videre til noget andet. Når beslutningerne først er truffet, er det ikke nemt at ændre dem.

Den Fleksible stil

Åben og handlingsorienteret.
Den fleksible stil er også én, der rykker hurtigt og er handlingsorienteret. Men i modsætning til den Beslutteende stil er den fleksible stil indstillet på hurtigt at tilpasse sig forandringer. Folk, som bruger denne stil ofte, opfattes normalt som hurtige, behagelige og som nogle, der er meget lydhøre. Når folk er i den fleksible stil, træffer de normalt hurtige beslutninger, som de så hurtigt vil tilpasse eller ændre, hvis situationen ændrer sig. De løber sjældent tomme for idéer, og de er normalt intuitive og innovative.

Den Hierarkiske stil

Fokuseret og analytisk.
Den Hierarkiske stil er en logisk og metodisk stil. Her lægger man energi i at tænke tingene omhyggeligt igennem. Folk, der ofte bruger den Hierarkiske stil, lægger normalt megen vægt på kvalitet og på at gøre tingene bedst muligt. Når der én gang er truffet beslutninger, der indebærer høj kvalitet, ændres de kun sjældent, med mindre der pludselig viser sig alternativer, der er åbenlyst bedre.

Den Integrerende stil

Åben og analytisk.
Den Integrerende stil er også en meget analytisk stil, men i sammenligning med den Hierarkiske er den meget mere udforskende og tiltrukket af nye og usædvanlige idéer og muligheder. Folk, der ofte anvender den Integrerende stil, kan godt lide at arbejde i grupper eller teams, fordi der findes forskellighed i viden, tanker og idéer. Når der træffes beslutninger, skal der ofte gøres en hel masse ting samtidig, og beslutningerne ændres eller tilpasses i takt med at situationen ændrer sig.