I netværk for virksomhedens skyld

CEO Kurt Groth Bager fra softwarevirksomheden Netop Solutions A/S har i over ti år været medlem af CfLs Klub 10 – ikke for sin egen karrieres skyld, men for virksomhedens.

I 2008 blev Kurt Groth Bager leder af en softwarevirksomhed, som var i seriøse problemer og mistede omkring en mio. kr. om ugen. Den gang var der 140 medarbejdere. I dag er der 130, og af dem er der kun 20 tilbage af den oprindelige medarbejderstab. 60 udviklere er blevet afskediget. Der er blevet lukket en afdeling i Tyskland og åbnet en ny i Rumænien. Virksomheden har fået nyt navn og nyt logo. Alt sammen er foregået som et led i en vellykket turnaround for softwarevirksomheden Netop. Opgaven har krævet en masse energi, de rigtige ledelsesredskaber og gode rådgivere i ryggen.

De seneste tre år har Kurt Groth Bager derfor haft god brug for sine netværk og ikke mindst sine fortrolige sparringspartnere i CfL-netværket Klub 10.

”De seneste tre år har jeg ikke været så aktiv i netværket. Det er jo svært at være nærværende på et heldagsarrangement, når der er noget derhjemme, der brænder. Derfor har jeg i perioden været meget selektiv med hensyn til, hvad jeg har deltaget i. Til gengæld har jeg brugt mine netværkskolleger til at diskutere nogle ting, som var vitale, og hvor jeg havde brug for ekstern sparring. Her var mit netværk supergodt, og fordi jeg havde opbygget de gode relationer gennem årene til folk, kunne jeg bare ringe, når jeg havde brug for sparring,” fortæller Kurt Groth Bager.

Ikke for karrierens skyld

Han understreger, at der ikke er ret meget af det udbytte, han har af sin deltagelse i netværket, der ikke har noget med virksomheden at gøre.

”Jeg er der IKKE for min egen karrieres skyld eller min karrieremæssige udviklings skyld. Netværket er ikke personligt karrierefremmende, men noget der primært inspirerer dig og gør dig stærkere til at lede din virksomhed.”

”I mit netværk, hvor man kan vælge meget tætte konkurrenter fra, er der deltagere fra offentlige virksomheder og andre brancher, og jeg tror ikke, jeg kunne få job hos nogen af dem. Så det er ikke et karierested, men et netværk, hvor man får sparring, inspiration og energi til at drive ens egen virksomhed.”

Mangfold af inspiration

Kurt Groth Bager har en lang række af eksempler på, hvilken gavn han og dermed også virksomheden kan have af, at han gennem ti år har engageret sig i netværket og lært andre ledere i både det private og offentlige at kende.

”Der er jo mange fællesnævnere i virksomhederne. Vi har alle sammen  økonomisystemer, CRM-systemer, interne processer, ekstern kommunikation og så videre, og nogen prøver noget af, som andre har overvejet, og på den måde kan man få afprøvet eller få respons på sine egne overvejelser.”

”Det kan også handle om eksterne ressourcer, som kunne være spændende at anvende, og som nogen anbefaler. Det kan også være at diskutere markeder i al almindelighed og de geografiske områder, man opererer i. Der er jo mange lande og mange kulturelle forskelle at tage hensyn til, og det er noget af det, jeg synes har været spændende i mit netværk: At nogen har været datterselskabschefer i forskellige internationale virksomheder. Nogle har haft amerikansk, tysk, svensk, italiensk eller finsk ledelse og ved noget om den kultur, de har arbejdet under.
Alle ved, at distanceledelse er hamrende svært, især hvis man ikke forstår kulturen, og her har der været nogle spændende ting at drøfte vedrørende de forhold, man skal tage højde for.”

”Og så er der noget, som vi måske ikke diskuterer så meget, men alligevel. Hvilken bank bruger man? Hvilke advokater og revisorer kan nogen anbefale, og hvad koster det samt, hvad får man ud af det? Det er jo områder, hvor vi betaler meget forskelligt for ydelserne. Der findes ikke et sted, hvor man kan slå op og få den bedste advokat til den bedste pris til netop den opgave, som du skal have løst,” siger han om den meget brede vifte af emner, som er til diskussion eller sparring i netværket, som dermed kan få større betydning end kurser og anden efteruddannelse.

Facilitering og sammensætning

Sammensætningen og faciliteringen har ifølge Kurt Groth Bager stor betydning for kvaliteten af netværket.

”Hvis ikke netværket har et højt fagligt niveau, og hvis der er nogen, der ikke passer ind, kan netværket blive udvandet. Facliliteringen skal være i top, for der sidder jo 20-25 mennesker i netværket med et højt fagligt niveau og en travl hverdag, og som har prøvet det meste. De vil selvfølgelig have noget modspil, og det stiller store krav til den, der faciliterer.”

”Deltagelse i netværk stiller imidlertid også krav til os selv. Generelt skal man ikke være med i for mange, for så når man ikke at engagere sig ordentligt. Hvis man kun har tid til at komme hver tredje gang og ikke har tid til at engagere sig yderligere, så skal man lade være med at deltage,” slutter Kurt Groth Bager.