Strategi implementeres gennem opbygning af relationer

Aarhus Universitetshospital Skejby har gennem ledelsesudvikling fastholdt strategien og er dermed kommet nogenlunde helskindet gennem en tid med store forandringer.

Et godt gennemarbejdet ledelsesgrundlag og et etårigt udviklingsforløb for lederne på Aarhus Universitetshospital Skejby har været med til at fastholde og styrke den strategi, som sygehuset lagde i 2004. Det er sket på trods af blandt andet overgangen fra amt til region.

"Der er meget, der har ændret sig på hospitalet. Men dét, vi har haft som vores ståsted og vores forståelsesramme, det er vores strategi, og den er der stadigvæk. Den har vi ikke ændret på, for det er dér, vi kan stå fast, mens alt andet forandrer sig. Det har selvfølgelig givet vores strategi en lidt anden retning, men det har ikke ændret på vores organisation – set fra et ledelsesmæssigt synspunkt,“ fortæller chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

Strategi implementeres med afsæt i ledergruppen

Chefsygeplejerske Vibeke Krøll og cheflæge Kristjar Skajaa var sammen med den daværende hospitalsdirektør med til at udarbejde det eksisterende ledelsesgrundlag med hjælp fra CfL. Her blev ledelsesværktøjerne opdateret, og man definerede et grund-lag, som beskriver, inden for hvilke rammer ledelsen skal fungere, men også hvad der ligger uden for rammerne.

Næste skridt var at implementere ledelsesgrundlaget ved i samarbejde med CfL at gennemføre ledelsesudviklingsforløb for de øverste chefer, afdelingslederne og for alle funktionsledere. Udviklingsforløbene har været tilpasset hospitalet og indeholdt etableringen af et fælles ledelsessprog, implementering af ledelsesgrundlaget, træning i ledelsesmetoder, strategiforståelse og udvikling samt at få holdet af ledere til at fungere mere samlet.

Efterspørger mere relationsopbygning i ledergruppen

Udviklingsforløbene for lederne har haft så stor betydning for den daglige ledelse – og for en fastholdelse af hospitalets strategi – at afdelingslederne i dag efterspørger nye udviklingsforløb. Lederudviklingsforløbene har også haft stor personlig betydning for cheflæge Kristjar Skajaa, og derfor håber han på et tidspunkt at kunne efterkomme afdelingsledernes ønske.

"Lederudviklingsforløbene skabte et rum, hvor deltagerne kunne få mulighed for at sidde og tale om ledelse, lære hinanden at kende og opnå tryghed, ledelsesmæssig sparring og opbakning hos hinanden. Det mangler nu, og fordi der har været en ret stor udskiftning på ledelsesposterne – af mange forskellige grunde – bliver der spurgt, om vi ikke vil lave den slags udviklingsforløb igen. De mangler et rum til fordybelse, og det er der jo ikke mange muligheder for i hverdagen,“ siger cheflægen.

Nyhedsavisen Dagens Medicin kårede i december for anden gang i træk Skejby Sygehus som landets bedste...

 

Fakta:

Derfor er Skejby Danmarks bedste hospital

Skejby scorer den højeste gennemsnitskarakter for de 16 specialer eller afdelinger, hospitaler bliver bedømt på.

På en række specialer råder Skejby over landets bedste afdelinger. Det gælder gynækologi, obstetrik, urologi, pædiatri, nefrologi, infektionsmedicin og mikrobiologi. Samtidig er hospitalet bedst til thoraxkirugi, karkirurgi og blodbank.

Når Skejby vinder, skyldes det også, at hospitalet kan bryste sig af at være det sted, som flest sundhedsfaglige personer ville foretrække, hvis deres pårørende skulle behandles. Hospitalet scorer gennemsnitligt flest stemmer pr. speciale eller afdeling.

Med i vurderingen indgår også, at Skejby scorer højt på de generelle forhold på hospitalet, såsom hygiejne og patientmedinddragelse og patienttilfredshed.