CfL i pressen

Her finder du CfLs kommentarer, kronikker og artikler bragt i andre medier.

CfL optræder løbende i andre medier. Her finder du en række eksempler.

2023

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet 
Danskernes uvilje mod at arbejde handler ikke bare om svigtende arbejdsmoral hos forkælede unge generationer og dovne boomere med store pensionsopsparinger. Samfundsbevægelsen kan faktisk også handle om noget konstruktivt, nemlig at vi for første gang i historien insisterer på ordentlig ledelse af vores arbejdspladser. Det skriver Thomas Hanssen, direktør i CfL, i en kronik i Jyllands-Posten, hvor han b.la. påpeger, at ældre generationer bør lytte mere til de unges budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov. Kronikken blev bragt i Jyllands-Posten 8. november 2023 (kræver login)

 

Dit kontor bliver epicenter for konflikter i samfundet
Hvis du er leder, så opfordrer jeg dig til at følge med i de store samfundsbevægelser og tage stilling i tide. Dit kontor bliver med stor sandsynlighed et epicenter, hvor modstridende forventninger og krav til arbejdslivet kolliderer. Sådan indleder Anja Neiiendam, direktør i CfL, en kronik i Børsen, hvor hun påpeger, at debatterne om køn, klima, vækst, fordeling af goder og borgeres ret og pligt i et velfærdssamfund efter alt sandsynlighed vil flytte ind på de enkelte arbejdspladser. Kronikken blev bragt i Børsen 25. september 2023 (Kræver login)

 

Climate quitting: De unge skrider, hvis din virksomhed ikke leverer på den grønne omstilling
Halvdelen af generation Z er parat til at forlade et job, hvis virksomhedens indsats for klima og miljø er for uambitiøs, skriver Sustain Report med henvisning til en ny undersøgelse fra McKinsey. Quitting-begrebet gælder dog ikke kun klimaet, udtaler Thomas Hanssen, direktør i CfL.

”Det her gælder alle dele af ESG. Der bliver spurgt til det i ansættelsessamtaler, og det nytter ikke, at virksomhederne laver et skønmaleri, for hvis virksomheden ikke holder det, de lover, så tøver især de unge ikke med at finde et andet job,” siger Thomas Hanssen. Artiklen er bragt i Sustain Report 8. sept 2023 (kræver login)

 

Lederne slår sig hårdt på bløde mål
Priden blev en opvisning i, at ledelsesbeslutninger er komplekse. Esg-mål udfordrer os, når de ikke er rodfæstet i virkeligheden.

Sådan indleder Thomas Hanssen, direktør i CfL, sin kronik i Børsen, hvor han bl.a. skriver:  "Det er ikke længere gratis at flage med glade budskaber i bogstavelig forstand. Hejser en virksomhed regnbueflaget, skal ledelsen prioritere det som en målsætning på lige fod med økonomiske mål. I en digital verden kan flaget nemlig ses på den anden side af kloden. Derfor skal ledere indstille sig på, at bløde esg-mål bliver hårdt arbejde fremover. Kronikken blev bragt i Børsen 28. august (kræver login)

 

Sådan talentudvikler og fastholder du seniormedarbejdere
”For os er det vigtigste, at du har de rette kompetencer, at du kan se dig selv i vores virksomheds værdier, og at du udstråler energi i forhold til opgaven. Jeg har siddet til jobsamtaler med 43-årige, hvor jeg har været ved at falde i søvn, mens en 63-årig har haft præcis den gennemslagskraft, jeg søger.”

Sådan lyder det fra Anja Neiiendam, direktør i CfL, der medvirker i en artiklen om seniortalenter i Mandag Morgen 28. august (kræver login). 

 

En guide til tests som ledelsesværktøj
Når du bruger tests, er det vigtigt at kende forskel på type- og træktests for at kunne anvende testresultater korrekt og etisk forsvarligt, skriver Marie Kirkegaard, erhvervspsykolog hos CfL, i Lederweb. Fejlfortolkninger kan nemlig få store personlige, forretningsmæssige og økonomiske konsekvenser. Artiklen blev bragt i Lederweb 16. juni

Kommentar til artiklen: "Afsløring: Personlighedstypen de fleste ledere er" Værdien af personlighedstest er jævnlig til debat - senest i Lederweb, hvor ledelsesrådgiver Louise Orbesen argumenterer for, at de fleste ledere er ambiverte typer. Problemet er, at hun ikke adskiller persontyper og personlighedstræk, skriver Marie Kierkegaard, erhvervspsykolog hos CfL. Læs artikel og kommentar i Lederweb 16. juni

 

Ledelsesekspert: Ansattes opførsel på sociale medier kan skade virksomhedens brand
Opdager man som leder, at en medarbejder kommer med meget grove og rabiate holdninger på sociale medier, bør man som leder gøre hvad man kan for at få det stoppet. Læs interview med Anja Neiiendam, direktør i CfL, i MarketConnect. Artiklen blev bragt 8. maj 2023

 

Kriseledelse: Tænk dig godt om
Du skal have styr på pengene og din organisation, men dit strategiske beredskab bør handle om lige dele forsigtighed og mod. Læs klumme af Thomas Hassen, direktør i CfL, i Økonomisk Ugebrevs White Paper, april 2023 


Fire gode råd til at lede medarbejderne gennem jobcenterkrisen
Hold dig til fakta. Sådan lyder et af chefrådgiver Annette Elgaard Bøttgers råd til lederne i de lukningstruede jobcentre i et interview med NB-Beskæftigelse. Artiklen blev bragt 26. januar. Kræver login

2022 

DR’s Carmen Curlers er dansk HR-historie 
Carmen Curlers’ succes skyldes ikke bare produktinnovation, men også kreativ og kompromisløs ledelse med ambitioner for Human Ressource. Derfor er det værd at dvæle ved DR’s nye serie, skriver CfLs direktør Anja Neiiendam i et indlæg bragt i Børsen 23. oktober 2022. Det kræver login og artiklen er senere publiceret på cfl.dk. Du kan læse hele artiklen her. 

Hybridarbejde er kommet for at blive 
For mange består en arbejdsuge nu af dage både på hjemmekontoret og på arbejdspladsen, og det har mange fordele, men giver også en del udfordringer. Derfor skal vi blive langt skarpere på, hvordan vi indretter os bedst muligt, så vi balancerer de individuelle hensyn og hensynet til fællesskabet, lyder det fra lektor Peter Holdt Christensen, der er aktuel med en ny bog om det populære hybridarbejde.

I interviewet med Peter Holdt Christensen, der også har optrådt på en CfL-konference, henvises til CfL-undersøgelsen "Hybridledelse: Organisering, præferencer og effekter af det hybride arbejdsliv". Artiklen er bragt i flere medier, herunder Avisen Danmark 15. sept. 2022


Skal chefen spise med sine ansatte?
Ja da. Det er helt i tidens ånd, siger CfLs direktør Anja Neiiendam i et interview i Vigeur, hvor hun fremhæver, at man med fælles frokost får set sine medarbejdere som hele mennesker og også giver noget af sig selv.
Artiklen er bragt i Vigeur 9. august. Læs den her


Effektivitet er ikke kun en soloøvelse
Corona har givet mange smag for hjemmearbejde, viser en rapport, som CfL udgav i april sammen med konsulenthuset Human Engage. For respondenterne handler det ikke kun om, at det er nemmere at få hverdagen til at hænge sammen, men også fordi de synes, de arbejder mere effektivt. Effektivitet er imidlertid ikke bare fordybelse og flueben på listen over opgaver, advarer ekspert. Artiklen er bragt i flere medier, herunder Aarhus Stiftstidende 13. juni. 

Borgerne er glade, men der er plads til forbedringer
Tårnby Kommune har fået et unikt indblik i, hvordan kommunens borgere, ledere og ansatte tænker og føler. Det er resultatet af et 360 graders servicetjek med bidrag fra 4.600 personer. Generelt er borgere og ansatte tilfredse med deres kommune, men når sagerne bliver komplekse og går på tværs af kommunens afdelinger, efterlyser de hurtigere svar og mere sammenhængende sagsbehandling. Bag undersøgelsen står CfL, der også kommer med en række konkrete anbefalinger til, konkret kan arbejde med at forbedre borgernes oplevelser og medarbejdernes arbejdssituation. Artiklen er bragt i flere medier, herunder Amagerliv 1. juni

Vi vil arbejde mere hjemme, end vi får lov til
Vi arbejder hjemme som aldrig før. Over 60% arbejder hjemmefra en eller to dage om ugen, viser en ny undersøgelse fra Center for Ledelse (CFL). Men undersøgelsen viser også, at mange gerne vil arbejde endnu mere hjemmefra. 75% ønsker nemlig som minimum to hjemmearbejdsdage om ugen, hvis de selv kunne vælge. Og kun de allerfærreste ønsker udelukkende at møde fysisk ind på arbejdspladsen hver dag. Artiklen blev bragt i Djøfbladet 26. april 2022. Læs hele artiklen her 

Ledelse af det hybride arbejde: Dilemmaerne står i kø
Dilemmaerne hober sig op, når man skal lede det hybride arbejde, som vi kalder det, når medarbejdere flekser mellem at arbejde hjemme og på kontoret. Anja Neiiendam, direktør i CfL, skitserer tre dilemmaer, som ledere står overfor, når de skal forsøge at håndhæve ledelsesretten - og pligten, uden at lave fælles rammevilkår gældende for hele organisationen. Opgaverne bør være i centrum, men netop de forskellige rammevilkår, styret af opgaverne, stiller lederne overfor en ny kommunikationsopgave. Artiklen blev bragt i Tech Management 21. marts 2022. Læs artiklen her.

Sådan får lederen uden det formelle ansvar succes
Projektlederne, chefkonsulenterne og fagcheferne har for det meste det til fælles, at de har et stort forretnings- eller ansvarsområde uden at have direkte personaleansvar. Det er ikke verdens nemmeste lederjob, skriver Gitte Madsen, seniorrådgiver i CfL, i Ingeniørens Tech Management 21. februar 2022, hvor hun giver otte gode råd til den uformelle leder. Læs artiklen her.

Fortæl din leder, hvad der får dig til at blomstre
Anja Neiiendam, direktør i CfL, forklarer til HK Statbladet, at god ledelse består i, at ledelsen tilpasser sig til de enkelte medarbejdere, og at man som medarbejder har tillid til at gå til sin leder og fortælle, hvordan man bedst trives i sit job. Micromanagement kan være et eksempel på en ledelsesform, der ikke nødvendigvis falder i alles smag, og derfor peger Neiiendam på, at medarbejderne bør tage initiativ til at indgå i dialog med deres leder. Artiklen er bragt i HK Statsbladet 14. februar 2022. Læs artiklen her.

Tårnby kommune ses efter i sømmene
Nu bliver der udført et stort servicetjek af Tårnby Kommune, når organisationen Center for Ledelse spørger borgere, politikere, ledere og medarbejdere om, hvordan de oplever kommunen. Nyheden blev bl.a. bragt i Amager Nyt 10. februar 2022. Læs artiklen her.

Kronik: Derfor er offentlig debat om ledernes adfærd vigtig
Ledere skal kunne tåle den debat, der er af lederes adfærd. Det er nemlig væsentligt for at løfte ledelseskvaliteten i Danmark. Sådan lyder det i en kronik i dagbladet Børsen, skrevet af direktør Thomas Hanssen. CfLs direktør argumenterer også for, at “juristeri” er helt unødvendigt og viser manglende forståelse for ledelse. Det vil altid være et tab, når en organisation ikke kan stole på en leders adfærd, uanset om den dårlige opførsel sker på arbejdet eller i privatlivet. Kronikken blev bragt i Børsen 31. januar 2022. Læs kronikken her. Kræver login.

2021 

Derfor skal chefer passe på med tomme ord
"Det, der giver troværdighed hos ledere, er, at der er overensstemmelse mellem ord og handling – at man gør det, man siger." Sådan lyder det fra CfLs chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger, der medvirker i en artikel i Djøfbladet under overskriften ”Derfor skal chefer passe på med tomme ord”. Artiklen bragt i Djøfbladet 12. januar 2021 tager afsæt i et nyt studie om ledertroværdighed fra Aarhus Universitet. Læs artiklen her.

Kronik: Efter 17 år er der stadig ikke kommet mere diversitet på ledelsesgangene
Diversitet fylder meget i den offentlige debat. Ikke mindst diversitetsmarkører som køn, etnicitet og alder bliver med rette bragt frem, når man ser på sammensætningen i moderne organisationer. Men hvordan ser det ud, hvis man kigger på de indre præferencer hos lederne i private og offentlige virksomheder i Danmark? Det har CfLs Senior Relations Manager Hafdis Thorsteinsdottir skrevet en kronik om i Børsen.

Kronikken tager afsæt i anonyme personlighedstest fra hele 160.000 medarbejdere, ledere og direktører foretaget i perioden 2004 og frem til i dag. Det, der umiddelbart springer i øjnene, er, at ønsket om diversitet endnu ikke for alvor ser ud til at have slået igennem med en øget diversitet i ledernes personlighedstyper, skriver Hafdis Thorsteinsdottir. Læs hele indlægget, der er bragt i Børsen 9. januar 2021, her. Kræver login.

3 anbefalinger om ledelse i den nære fremtid
I efteråret 2021 kom Thomas Hanssen og Anja Neiiendam, direktører i CfL, med deres anbefalinger til god ledelse i en situation, hvor pandemien endnu ikke var slut. En af anbefalingerne lød: Husk at bruge ledelsesretten.

”Fleksibilitet er sundt og godt, men hvis hjemmearbejde begynder at blive betragtet som en velerhvervet rettighed, så har vi forsømt både ledelsespligten og ledelsesretten. Retten til hjemmearbejde skal altid være funderet i virksomhedens strategi, og hvis din organisation ikke tidligere har haft hjemmearbejde, hvad er så grunden til det? Er det et bevidst fravalg, har I manglet it-ressourcer, har det været uforeneligt med kundernes adfærd, eller har I bare aldrig taget stilling?" Artiklen blev bragt i et Berlingske-tillæg 24. august 2021.

Er du i starten af din karriere? Tag det roligt - alt er godt!

Kig på din karriere som et puslespil, hvor du hver dag lægger en ny brik og mærker efter, om det var godt. Lærte jeg noget? Gjorde jeg en forskel? Voksede jeg? De fleste af os er drevet af noget i vores arbejdsliv, og det er meget forskelligt, hvad der motiverer os, når vi går på arbejde. Karrieremodellen, som anvendes af CfL, giver indsigt i forskellige karrieretyper, som du kan læse mere om i artiklen bragt af Frie 15. juni 2021. Læs artiklen her.

 

Klum­me: Sats på dine me­d­ar­bej­de­res triv­sel - det er en gyl­den in­ve­ste­ring

Coach Berit Weise mener, at trivsel og stressforebyggelse bør have lige så høj prioritet som sund mad og motion. Et øget fokus på det mentale helbred på arbejdspladsen kan øge både opmærksomhed, hukommelse, humør og modstandskraft, skriver hun. Læs seniorrådgiver Lars Hemmingsens fem opfordringer til ledere i klummen bragt i Børsen 31. maj 2021 her.

 

Voldsom mental corona-nedtur hos både ledere og medarbejdere 
Efter et år med corona er vores mentale trivsel dykket kraftigt, viser stor dansk undersøgelse. Mentaltrætheden har for alvor meldt sig, siger ledelsesrådgiver og deler fire gode råd til at komme igennem krisen. Læs mere om CfL-Undersøgelsen og seniorrådgiver Lars Hemmingsens gode råd i Djøfbladet 17. marts 2021. Læs artiklen her.

 

Topchefer og eksperter bekymrede: Trivsel på danske arbejdspladser er tyndslidt
En ny undersøgelse lavet af CfL sammen med Human Engage viser, at den mentale sundhed i dansk erhvervsliv nærmer sig et kritisk niveau. Ifølge undersøgelsen er medarbejdernes selvoplevede trivsel faldet fra indeks 72 til indeks 62 i perioden maj 2020 til februar 2021. Lars Hemmingsen, der er seniorrådgiver i CFL, siger, at vi nærmer os grænsen for, hvornår vi begynder at se stress og depression i udpræget grad. Han opfordrer ledere til at være opmærksomme på symptomer og identificere de medarbejdere, hvis mentale sundhed er udfordret for at bremse den negative udvikling. Artiklen er bragt i Finans 16. marts 2021. Læs artiklen her.

Debat: Se at få luf­tet ud – også selv­om det kan ko­ste dyg­ti­ge le­de­re job­bet
"Hele brancher, organisationer og enkeltpersoner befinder sig i strid modvind for deres håndtering af sager om sexisme – de fleste med rette. Det særligt opløftende i situationen netop nu er, at sagerne i modsætning til tidligere faktisk får konsekvenser," skriver Thomas Hanssen, direktør i CfL i et debatindlæg i Børsen 7. november 2020. Det kræver login at læse indlægget. Læs indlægget her.

Sådan gør du, når du arver en rodekasse
”Det kan godt være, at éns forgænger ikke har løftet opgaven – hvilket man ikke altid får at vide, når man sidder til jobsamtalen. Men så er opgaven jo at gå ind og arbejde med relationerne og med kulturen,” siger Annette Elgaard Bøttger, chefrådgiver i CfL til Djøf-bladet 21. oktober 2020. Læs artiklen her.

Rambøll-projektleder: Min rolle er at være et synligt
"Den ekstra tidsmæssige investering i relationer giver altid et godt afkast igen senere hen i projektet. Det står tydeligere for projektlederne i denne tid, hvor mange frygter en ny periode med tvunget hjemmearbejde", siger Michael Tolstrup, Seniorrådgiver hos CfL. Har været bragt hos Tech Management 10. september 2020. Læs artiklen her. Det kræver login.

Siger personlighedstest noget om dig og dine evner?
Mange firmaer bruger personlighedstest i rekrutteringen. Kritikerne mener, de er uanvendelige. Men forskningen viser, at personlighed kan måles, bruges til at forudsige resultater og er ret stabil over tid. Kommentar af Troels Gottlieb, ph.d., seniorrådgiver i CfL og Anna Vedel, ph.d., postdoc på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Har været bragt i Videnskab.dk 10. maj 2020. Læs hele kommentaren her.

Hvordan styrker du dit teams dømmekraft og modstandsdygtighed under den aktuelle krise?
Det er bare et af de utallige spørgsmål, som CfL er blevet mødt med i den forgangne tid. Vi har omsat kundernes mange henvendelser, diskussioner og dilemmaer til 8 anbefalinger. Artiklen er bragt i Indblikplus, 6. maj 2020. Læs artiklen her.

Kvinder i ledelse kan øge profitten
En ny undersøgelse fra S&P Global viser, at virksomheder med kvinder i spidsen har øget deres overskud og givet større aktieafkast. Christina Lundsgaard Ottsen, seniorrådgiver hos CfL og forsker i tværkulturel diversitet, fortæller bl.a., at kønsbalance i ledelse er en genvej til at træffe gode beslutninger. Artikel bragt i Børsen, 9. marts 2020. Læs artiklen her.

Personlighed og ledelseseffektivitet
Hvad forsker danske psykologer i? Det skiftes de til at skrive om i denne ph.d.-stafet. Her skriver CfLs seniorrådgiver, Troels Gottlieb, om sin ph.d. med titlen Personlighed og ledelseseffektivitet, der blev forsvaret 18. januar 2019 på Bispebjerg Hospital. Artikel bragt i P – psykologernes fagmagasin, nr. 1, 2020. Læs artiklen her.

I 2020 skal du lære noget nyt
Et nyt bud på nytårsforsættet: Lad os prøve at blive klogere i det nye år. Tilegne os ny viden eller nye kompetencer, som kan føre vores arbejdsliv i en ukendt retning eller gøre det nuværende arbejde endnu mere spændende. Artikel bragt af Jyllandsposten, 22. december 2019. Læs artiklen her.

Opinion: Finlands nye regering er ikke for ung, men måske for ens
Kan man være for ung til en politisk toppost? Opinion af Christina Lundsgaard Ottsen, ph.d. og seniorrådgiver i CfL. Artikel bragt af Børsen, 17. december 2019. Læs artiklen her. 

Er personlighedstest investeringen værd?
Troels Gottlieb, erhvervspsykolog og seniorrådgiver i CfL, blev i foråret ph.d. i personlighedstest. Du kan læse hovedkonklusionerne fra hans forskningsprojekt i en artikel publiceret i det anerkendte tidsskrift Erhvervspsykologi i december 2019.

Sådan undgår du at distanceledelse går i koks
I dag er distanceledelse et vilkår for mange virksomheder. Ledelsesformen giver både fordele og ulemper. I dette indlæg giver en ekspert fra Center for Ledelse, chefrådgiver Jesper Bubandt Toft, sine råd til, hvad du skal have helt styr på, hvis du får til opgave at lede på distancen. Artikel bragt af AS3, 22. oktober 2019. Læs artiklen her.

Øg diversiteten og styrk din virksomhed gennem god ledelse
Funktionel diversitet. Det kan ikke alene være med til at styrke organisationen gennem bedre beslutningsprocesser i virksomheden. Det kan også være med til at sikre en stærk bundlinje, fortæller seniorrådgiver hos CfL, Christina Lundsgaard Ottsen, der har forsket i ledelse på Aarhus universitet og har en Ph.D i tværkulturel diversitet. Hun understreger dog, at det ikke kommer af sig selv. Artikel bragt i Mediaplanet i Jyllandsposten, september 2019. Læs artiklen her.

Styrk teamet – og styrk virksomheden
Hemmeligheden bag en moderne virksomheds succes er ofte stærke teams. Og det er i højere grad end nogensinde grupper frem for enkeltpersoner, der er med til at gøre en forskel. Men hvordan sikrer man high performing teams? Det giver Troels Gottlieb, seniorrådgiver, CfL et bud på her. Artikel bragt i Mediaplanet i Jyllandsposten, 25. september 2019. Læs artiklen her.

Vil hjælpe med at gøre cheferne bedre
Det bliver en hektisk uge for direktør Thomas Hanssen, når han i uge 34 ankommer til Nuuk for at holde over 20 møder om ledelsesudvikling. Målet er udbrede kendskabet til CfL, et af Danmarks største ledelseshuse, som gennem mange år har arbejdet med at styrke grønlandske chefers kompetencer. Artikel bragt i Grønlandsposten, 7. august 2019. Læs artiklen her.

Unge kvinder tror mindre på held i karrieren end unge mænd
Tro på personligt held har betydning for, om man er motiveret for at sætte sig et mål og kæmpe sig til tops, viser forskning. 12-taller og erhvervserfaring er sjældent nok, hvis man vil til tops på karrierestigen og have en lederstilling. I artiklen optræder Christina Lundsgaard Ottsen, seniorrådgiver. Artikel bragt af Videnskab.dk, 2. juli 2019. Læs artiklen her.

Vi elsker inkompetente mænd på ledelsesgangen
Vi går mere op i charme end kompetence og rekrutterer næsten udelukkende efter personlighedstræk som selvsikkerhed og karisma, når vi udpeger ledere. Det er grunden til, at vi har så mange inkompetente mænd i lederstillinger og følgeligt så megen dårlig ledelse, argumenterer ny hårdtslående bog, der kræver mere professionalisme i lederrekrutteringen. I artiklen optræder Christina Lundsgaard Ottsen, seniorrådgiver i CfL. Artikel bragt af Djøf, 3. juni 2019. Læs artiklen her.

Tør du give slip på beslutningsmagten?
Organisationer, hvor beslutningstagning er distribueret ud til de medarbejdere, der sidder med området, viser stigende resultatudvikling inden for de seneste 3 år. Omvendt forholder det sig med de organisationer, hvor det primært er lederen, der træffer beslutninger indenfor eget ansvarsråde. Her viser tallene et faldende resultat over tre år. Kommentaren af Af Michael Tolstrup, seniorrådgiver i CfL, har været bragt i Børsen Ledelse i juni 2019.

Tab ikke talenterne
Det er i alles interesse, at de mest talentfulde medarbejdere motiveres til at kunne bære byrden af at være en effektiv medarbejder, men det er samtidig vigtigt, at de mindre talentfulde også lykkes. Af Troels Gottlieb, seniorrådgiver i CfL. Kronikken har været bragt i Børsen i 27. april 2019. Læs kronikken i Børsen. Det kræver login. 

Distanceledelse kræver en tydelig leder
Er der en leder til stede? Det er titlen på ny bog af Lars Pedersen, indehaver af Pitstop Management. Jesper Bubandt Toft, chefrådgiver i CfL, medvirker også i artiklen, og hans overordnede budskab er, at ledelsen skal være klar og tydelig. Her kan du læse uddrag af artikel om bogen, bragt i Jyllands Posten, 6. april 2019. Læs artiklen her.

Stress er hverken godt eller ondt
Stress er et komplekst fænomen, men der er konsensus om, at det grundlæggende er en fysiologisk reaktion på en trussel. Og så er det en god ide, at du som leder ved mere om stress. Resumé af kronik fra Zetland, 11. marts 2019 skrevet af CfLs seniorrådgiver Troels Gottlieb. Læs artiklen her.

Regeringens whistleblowerordning er ikke svaret på uetisk kultur
For mig at se er der fare for, at den nye whistleblowerordning kun bliver et praktisk redskab til at bremse fejl og ulovligheder. Den risikerer at virke mod hensigten. Kommentar af Allan Cohn Shapiro, seniorrådgiver i CfL. Kommentaren har været bragt i Berlingske 21. marts 2019. Læs artiklen her. Det kræver login.

EU belyser Danmarks blinde vinkel på barsel
KRONIK: I sidste uge vedtog EU to måneders øremærket barsel til mænd i stedet for "det frie valg". Spørgsmålet er bare, om valget er så frit. Er danske fædre mindre kærlige og danske mødre mindre ambitiøse? Svaret er nej til begge spørgsmål. Men fordi valg ofte er styret af traditioner, kan det godt se ud som om, danske mænd vælger deres børn fra, og danske mødre ikke vil karriere. Kronikken, der er skrevet af Christina Lundsgaard Ottsen, seniorrådgiver i CfL, har været bragt i Børsen 29. januar 2019. Læs kronikken her.

Også ingeniører kan lære empati
Hvorfor er vi så optagede af, at ledere skal være empatiske? Interview med Michael Tolstrup, seniorrådgiver i CfL, der bl.a. svarer: "Fordi de formår at fremme præstationsevnen blandt medarbejderne og skaber dermed bedre resultater. Virksomheder som Google og SAP udnytter hjerneforskningen til at skabe mere empatiske ledere med sociale egenskaber, som i deres digitaliserede og automatiserede verden er nødvendige for at holde på de unge talenter. Fastholdelse af talenter er i dag en af de vigtigste konkurrenceparametre. Derfor bør vi alle lade os inspirere af dem. Lederens rolle som en empatisk figur, der kan engagere folk, er vigtigere end nogensinde." Artiklen blev bragt i Børsen 3. januar 2019. Læs artiklen her. Det kræver login.

Har du spørgsmål?

Pia Fuglsang

 

Pia Fuglsang Bach
Communitychef

T: +45 5154 4149
M: pba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Hent vores brochure om CfLs Community I brochuren kan du læse om alle medlemsfordelene, og hvordan din organisation bliver medlem. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Download brochure

Seneste artikler

Ledelse og følgeskab, når aben følger med

Evolutionspsykologisk ledelsesforskning indikerer, at der findes seks arketypiske lederroller: krigeren, spejderen, diplomaten, dommeren, manageren og læreren. Læs uddrag af ”Aben følger med” af Troels Gottlieb.

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.

Download medlemsliste Se hvem der er medlem af CfLs community Download medlemslisten her